Rabac, malebné městečko, nacházející se na 320 metrů vysokém pahorku a je pouhé tři kilometry vzdálené od moře. Bylo obydleno již 2000 let před naším letopočtem. Zbytky Kunci, jedné z osad nazývaných 'castellums', datujících se do doby bronzové, můžete v okolí města Rabac spatřit. Jeho staré Illyrsko-keltské jméno je Albona nebo Alvona a bylo pravděpodobně založeno Kelty, ve 4.století před naším letopočtem, na rozvalinách starověkého města. Někteří historikové tvrdí, že jej v 11. století před naším letopočtem opevnili Illyrové. Taktéž tvrdí, že Albona znamená v keltském jazyce "město na kopci" nebo "vyvýšená osada".

Titus Livius tvrdil, že obyvatelé města Rabac byli piráti. Po konfliktech mezi místním obyvatelstvem a Římany, které začaly v 3.století před naším letopočtem, přešla Istra v roce 177 před naším letopočtem pod Římany.  Hranice tvořila řeka Rasa. Rabac a jeho okolí se tak stal součástí Illyria, římské provincie s vysokým stupněm nezávislosti a moci nad sousedními osadami. Nejstarší písemný dokument o městě Rabac je reliéf z 3.století s textem 'RES PUBLICA ALBONESSIUM'.

Porta Sanfior

Městská brána sv. Flora s erbem města Rabac a benátským lvem nad ním se datuje rokem 1589. V roce 1995 byla doplněna kanónem z dob Rakouska. 

Barokní palác rodiny Battiala Lazzarini

Dnes, je městským muzeem. Rodina Lazzarini, která v oblasti Rabac vlastnila několik nemovitostí, palác po Druhé světové válce opustila.

Trojlodní kostel Narození Panny Marie

Byl postaven v roce 1336 na základech malého kostelíku z 11.století. Byl několikrát rekonstruován. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 1993. Benátský lev s koulí v ústech - symbolizující poctu benátské vládě nad městem Rabac - přibyl na jeho průčelí v roce 1604. Ke konci tohoto století, v roce 1688, byla na toto průčelí přidána barokní socha senátora jménem Antonio Bollani, bojovník proti Turkům. Tato bysta je jedním z nejhezčích příkladů světského sochařského umění Istrie ze 17. století. Vpravo od kostela se nachází palác, který patřil rodině Schampicchio.

 Kostel Narození Panny Marie

Tento kostel zdobí šest mramorových oltářů. Jeden z nich obsahuje pozůstatky sv.Justiny, které sem byly v roce 1664 převezeny z Říma. Hlavní oltář a oltářní obraz se šesti postavami Panny Marie, sv.Pauline a svatí: Justin, Sergio, Julian, Tom a Jacob. Autorem je Natale Schiacione z Dalmácie, mnohem více hodnotný oltářní obraz u oltáře Madony Karmelské z 17. století je považován za dílo slavného malíře jménem Jacopo Negriti, lépe známého jako Palma mladší. Valentin Lukas, mladý malíř z města Rabac z 19. století; je autorem obrazu obsahujícího Fáze kříže.

(ZDROJ:www.rabac24.com/cz)